Naše aktivnosti !

E7Link mreža <3

 

 

E7Link je mreža SVX Linkova postavljenih u sjevero-istočnoj Bosni i Hercegovini.E7Link je grupa radioamatera posvećeni razvoju i promociji radioamaterizma kroz edukaciju i druženja.E7Link je neprofitan,samoodrživ,suvremen i prati trendove u razvoju radioamaterizma.E7Link je "Open&Free"platforma.

E7Link je također "User friendli"prema svim novim radioamaterima,stručnim licima i ljubiteljima tehničke kulture,dapače,pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u ovoj predivnoj priči.E7Link samo za Vas !!!

 

E7Link 

E7Link je Fb stranica sa novostima i

sadržajima vezanim za naše aktivnosti.

Od onog trenutka kad smo odlučili da uđemo u naš projekat E7Link 

 odmah je u prvom planu bila i promocija i info na društvenim mrežama.

Dogovor je bio da se krene lagano,bez ikakvih pogrešnih informacija.Cilj i ideja o pokretanju E7Link mreže 

i jeste stalno učenje i nadogradnja znanja te informatička pismenost te smo sukladno ciljevima poduzeli

sve da se naša ideja daleko čuje,da prosječnom korisniku olakša pristup našoj mreži i

naravno da informacije budu dostupne svima.E7Link FB Stranicu uređuju: E77EH Emir i E75HZ Husein.

E7 SVXPortal

E7 SVXPortal

 

E7 SVXPortal je stranica namjenjena radioamaterima iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja bivše Jugoslavije.

Prateći napredak moderne tehnologije, kombinaciju analognog radio komuniciranja sa digitalijom i upotrebom globalnog Interneta, iskoristili smo priliku da modernizujemo monitornig radioamaterskih linkova u E7 kako bi korisnici linkova mogli pratiti online QSO kolega radioamatera iz različitih gradova i sa različitih geografskih udaljenosti.

SVXPortal je web portal za svxlink reflektor i jako je zanimljiv i kreativan u smislu informacija o stanicama koje emituju QSO, geografskoj poziciji prikazanoj na globalnoj mapi, statistici, log zapisima i drugim elementima web portala. Izvorni kreator SVXPortala je Peter SA2BLV kojem neizmjerno zahvaljujemo za ideju i kreiranje web portala koji radi na Linux operativnom sistemu i jako je pristupačan za korištenje i pregled.

Zahvalnosti ekipi iz E7: E73AO, E75HZ, E77KD, E74GR, E75UNA, E74HX, E74XS, E77EH i drugim kolegama koji nesebično pomažu da radioamaterizam kao hobi i dalje živi u E7.

SVXPortal je slobodan za korištenje i preuzimanje od strane autora i ne može biti vlasništvo ili ideja drugog pojedinca ili grupe.

Koraci za instalaciju: https://github.com/sa2blv/SVXportal

RADIOAMATERIZAM JE HOBI, ZATO OPUSTITE SE I UŽIVAJTE!

Hvala na posjeti,

E7Link tim.

73!                               SVXPortal ----> Link: http://e7link.dtdns.org:49485/

Prevod i adaptacija dizajna za E7 SVXPortal: © E77EH   

E7Link SVXPortal

 

A group of radio amateurs from E7 made an effort and prepared a special call sign #E701BFF on the occasion

International Day of Friendship

Special Call Sign: #E701BFF

International Day of Friendship

30.07.2023

On July 30, we celebrate International Friendship Day, which is

established by the United Nations General Assembly in 2011

with the idea that friendship between countries, people and cultures can

create conditions for peace and build bridges between communities.

Celebrating friendship : #E701BFF

Skupina radioamatera iz E7 🇧🇦 potrudila se i tim povodom pripremila poseban pozivni znak #E701BFF
Međunarodni dan prijateljstva
Poseban pozivni znak: #E701BFF
Međunarodni dan prijateljstva
30.07.2023
30. srpnja obilježavamo Međunarodni dan prijateljstva, 
osnovan od strane Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2011
s idejom da prijateljstvo između zemalja, ljudi i kultura može
stvoriti uvjete za mir i izgraditi mostove među zajednicama.
Slavimo prijateljstvo: #E701BFF

. We wish you a good...