http://e7link.dtdns.org:49485/index.php

E7 SVXPortal je stranica namjenjena radioamaterima iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja bivše Jugoslavije.

Prateći napredak moderne tehnologije, kombinaciju analognog radio komuniciranja sa digitalijom i upotrebom globalnog Interneta, iskoristili smo priliku da modernizujemo monitornig radioamaterskih linkova u E7 kako radio amateri i drugi posjetioci u realnom vremenu mogli pratiti QSO kolega iz različitih gradova i sa različitih geografskih udaljenosti.

SVX Portal je web portal za svxlink reflektor i jako je zanimljiv i kreativan u smislu informacija o stanicama koje emituju QSO, geografskoj poziciji prikazanoj na globalnoj mapi, statistici, log zapisima i drugim elementima web portala. Tu je također i streaming koji uz toleranciju od +5 sekundi pruža slušanje internet radio saobraćaja bez radio stanice ili aktivnog Echolink modula.

Izvorni kreator SVXPortala je Peter SA2BLV kojem neizmjerno zahvaljujemo za ideju i kreiranje web portala koji radi na Linux operativnom sistemu i jako je pristupačan za korištenje i pregled.

Zahvalnosti ekipi iz E7: E73AO, E75HZ, E77KD, E74GR, E75UNA, E74HX, E74XS, E77EH i drugim kolegama koji su nesebično pomogli da radioamaterizam kao hobi i dalje živi u E7.

SVXPortal je slobodan za korištenje i preuzimanje od strane autora i ne može biti vlasništvo ili ideja drugog pojedinca ili grupe.

Koraci za instalaciju: https://github.com/sa2blv/SVXportal

RADIOAMATERIZAM JE HOBI, ZATO OPUSTITE SE I UŽIVAJTE!

Hvala na posjeti,

E7Link tim.

73!

Prevod i adaptacija dizajna za E7 SVXPortal: © E77EH